Neľahká úloha

Nemecký Volkswagen, jeden z lídrov automobilového sveta, pri novom modeli Up! dokonca naordinoval stopercentnú výstupnú kontrolu všetkých podstatných súčastí vozidla v predsériovej výrobe. Dodávateľov tak postavil pred neľahkú úlohu. Veď nie každý z nich disponoval potrebnými zariadeniami, kapacitami či znalosťami na meranie odchýlok. Preto potrebovali spoľahlivého partnera, ktorý im pomôže precízne podmienky nemeckého giganta splniť.

Výber firmy NMS ako partnera pri meracích riešeniach bol úplne logický. Nielen pre geografickú blízkosť, keďže sídli v Bratislave – rovnako ako fabrika Volkswagenu, v ktorej sa nový model vyrába. Ale predovšetkým pre špeciálne know-how v oblasti 3D merania, dlhoročné skúsenosti a početný, kvalitne vyškolený tím odborníkov. V neposlednom rade aj pre znalosť automobilového sektora, keďže s viacerými závodmi nemeckého gigantu i dodávateľských firiem NMS dlhodobo spolupracuje.

NMS sa na meraní presnosti jednotlivých dielcov podieľala viacerými spôsobmi. Či už dodávkou technológií, samotným výkonom meracích činností či zaškolením zamestnancov klientov. Keďže aj pre zákazníkov nešlo o každodennú záležitosť, niektorí mali problém s jasným zadaním. „Často sme museli pomáhať už s definovaním základných úloh, teda čo presne treba merať a prečo,“ spomína obchodný riaditeľ NMS.

Riešenie namieru

Samotné laserové meracie systémy v ponuke NMS pochádzajú od najznámejších značiek v odvetví. Vďaka širokej škále rôznych technológií vedia poskytnúť zákazníkovi ideálne riešenie podľa jeho potrieb. V ponuke sú laserové systémy od Leica Geosystems, optické systémy od Steinbichler či rýchle a flexibilné meracie ramená Romer. NMS k týmto meracím systémom pridáva softvér Polyworks od kanadskej firmy Innovmetric, s unikátnymi funkciami a nadstavbami. Softvér je možné prispôsobiť presne podľa potrieb klienta – skúsení odborníci vedia užívateľské prostredie upraviť tak, aby bolo prehľadné a prácu so softvérom zefektívnilo.

Vo výrobe tak už nie je potrebná podrobná znalosť jednotlivých systémov a jeho súčastí, stačí vedieť, ktoré tlačidlo treba stlačiť. Zvyšok už systém urobí sám. Dôležitým aspektom firmy NMS je práve flexibilita, pre ktorú je vyhľadávaná nielen klientmi z automobilového priemyslu. „Pracovné nasadenie, odbornosť, schopnosť zvládnuť viacero úloh súčasne a špičkové technické vybavenie expertov z NMS nám pomohli zvládnuť podmienky vytýčené našim odberateľom,“ oceňuje Martin Macko, riaditeľ kvality Tower International.

Resumé

Spustenie nového modelu dopadlo úspešne, všetci subdodávatelia splnili požiadavky včas. Aj vďaka nasadeniu odborníkov NMS. Výrobe tak nič nestálo v ceste. NMS pokračuje v spolupráci s bratislavským Volkswagenom, ale je napríklad aj partnerom českej Škody, ktorá doteraz v oblasti merania tradične pracovala samostatne.

Svoje služby a zariadenia NMS pri výrobe Up!-u poskytla celej palete firiem v automobilovom priemysle: v Tower International pomáhala merať zvárané podskupiny, v hlohoveckej Faurecii interiérové diely. Tím NMS pomáhal k pozitívnym výsledkom stropov od Grupo Antolin, interiérom od SAS Automotive, výrobcovi sedadiel Johnson Controls či mriežkam od Tecoplastu.

Meracie práce pre dodávateľov Volkswagen

Faurecia Hlohovec

Merané diely

 • interiérové plasty
 • výplne dverí
 • prístrojové dosky a ich časti
 • volant
 • nárazníky

Významné technické detaily

 • merací systém – Steinbichler T-Scan skener
 • rozsah meraných dielov: 0,2 m – 1,5 m
 • požadovaná presnosť merania: 0,1 mm
 • kontrola rozmerov, tvaru a profilov
 • sken kompletnej palubnej dosky pre inšpekciu pomocou farebnej mapy aj s vyhotovením protokolu z merania – 15 – 20 min.

Grupo Antolin

Merané diely

 • čalúnenie stropu a interiéru vozidla

Významné technické detaily

 • merací systém – tracker s jednobodovou sondou T-Probe pre RPS vyrovnanie a skenerom Steinbichler T-Scan pre skenovanie tvaru poddajného čalúnenia
 • rozsah meraných dielov: 1,5 m – 3 m
 • požadovaná presnosť merania: 0,2 mm

Tower International

Merané diely

 • 100% výstupná kontrola plechových výliskov a zváraných podskupín časti podvozku vozidla

Významné technické detaily

 • jednobodové meranie so 6-osým ramenom
 • presnosť 0,2mm, korelácia s CMM – zvukové a optické navádzanie na meracie body
 • takt merania: 2min.
 • požadovaná presnosť merania: 0,1 mm

Plastic Omnium

Merané diely

 • kovové prepravníky (jigs) do lakovacej linky na prepravu nárazníkov

Významné technické detaily

 • merací systém: Steinbichler T-Scan skener
 • požadovaná presnosť merania: 0,1 mm
 • reverzné inžinierstvo – digitalizácia aktuálneho stavu „vyhovujúcich“ prepravníkov, na základe ktorých boli vytvorené alebo upravené CAD dáta

JP Plast (dodávateľ pre Faureciu Hlohovec)

Merané diely

 • vzduchové potrubia klimatizácie vozidla

Významné technické detaily

 • merací systém: Comet skener – mriežkový projektor a Steinbichler T-Scan skener
 • požadovaná presnosť merania: 0,1 mm
 • kontrola tvaru vzduchového potrubia

Tecoplast (dodávateľ pre Faureciu Hlohovec)

Merané diely

 • časti prístrojových dosiek, dverných výplní a nárazníkov

Významné technické detaily

 • merací systém: Comet skener – mriežkový projektor
 • požadovaná presnosť merania: 0,08 mm
 • kontrola tvaru a rozmerovosti dielov