Riešenie

Steinbichler COMET5 Senzor je merací systém schopný vykonať meranie pre aplikácie ako je napríklad kontrola rozmerov, tvarov a polohových tolerancií objektov od jednoduchých geometrických prvkov až pre voľné plochy. Získanie dát je takto rýchlejšie, pretože aj akvizičné časy sú kratšie. Jednou z najväčších predností systému je jeho mobilita napriek jeho robustnému telu a ochrannému púzdru.

Požiadavky na presnosť merania v tejto úlohe boli stanovené veľmi vysoko, aby bolo možné z nich získať kvalitný 3D model. Vďaka meraniu s vysokou presnosťou (7-8μm) a rozlíšením (75-150μm) boli namerané a spracované kvalitné priestorové údaje, čo viedlo k vytvoreniu povrchu 3D modelu, ktorý možno študovať do najmenších detailov. Tieto výstupy a merania nám pomôžu pochopiť techniku a zručnosti našich predkov. Ale sú tu aj ďalšie skvelé výhody tejto metódy, okrem udržania a zachovania nášho kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe pre ďalšie štúdium a pre budúce generácie. Je to napríklad aj možnosť jednoduchého zdieľania týchto údajov medzi historickými, kultúrnymi alebo aj archeologickými inštitúciami po celom svete.