Škoda Auto a.s., Česká republika

Meranie kompletnej produkcie v reálnom čase vo zváracej linke na výrobu automobilových karosérií. Unikátne zariadenie vyvinuté firmou NMS meria viac než 300 prvkov na každej vyrobenej karosérii vo výrobnom takte s presnosťou lepšou než 120μm.

Tower International, a.s., Slovenská republika

Skenovanie a reverzné inžinierstvo vložiek strižných a lisovacích nástrojov na výrobu nástrojových duplikátov.

Moravské zemské muzeum Brno, Česká republika

Skenovanie vzácnych historických artefaktov vrátane Věstonickej Venuše. Cieľom bolo bezdotykovým meraním čo najvernejšie zachytiť detaily umeleckých diel, aby mohli byť virtuálne podrobené ďalšiemu výskumu.

Alstom Switzerland Ltd., Švajčiarsko

Skenovanie lopatiek turbíny za účelom 100% výstupnej kontroly produkcie. Získané dáta boli použité aj ako vstup pre simulácie a dynamické analýzy lopatiek v turbínovom kolese.