NMS Online Absolute ScanCell

Meranie kompletnej produkcie v reálnom čase vo zváracej linke na výrobu automobilových karosérií. Unikátne zariadenie vyvinuté firmou NMS meria viac než 300 prvkov na každej vyrobenej karosérii vo výrobnom takte s presnosťou lepšou než 120μm.

Výhody:

 • okamžitá kontrola až 100% produkcie
 • detekcia náhodných a vyvolaných odchyliek
 • optimalizovanie a plánovanie údržby zváracej linky
 • celkové sledovanie histórie výroby

Viac o riešení

NMS AutomationSoft

Softvér pre automatizáciu meraní

NMS AutomationSoft je výkonný softvér určený používateľom rôznych typov meracích systémov. Primárne bol vyvinutý pre spoluprácu so zariadeniami pre meranie 3D rozmerovosti, ale jeho architektúra umožňuje jednoduchú rozšíriteľnosť na ľubovoľný účel.

Výhody:

 • jednoduché a intuitívne rozhranie
 • riešenie jednoduchých aj náročných meracích úloh
 • automatizácia procesov, navádzanie na správny postup
 • viacúrovňové prihlasovanie a práva – príprava zložitých meracích postupov s minimalizáciou času a nákladov na školenie obslužného personálu
 • riešenie vždy prispôsobené požiadavkám zákazníka
 • otvorená architektúra – možnosť spolupráce a komunikácie z rôznymi softvérmi a zariadeniami

Viac o riešení

NMS ProfileProjector LED3G

ProfileProjector

NMS ProfileProjector LED3G je automatizované meracie zariadenie vyvinuté špeciálne pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou izolovaných káblov. Zariadenie slúži k výstupnej a medzioperačnej kontrole rozmerov izolácie a ďalších izolačných súčastí kábla.

Výhody:

 • úspora výrobných nákladov až o 30%
 • zrýchlenie nastavenia strojov pre striekanie izolácie na maximum
 • významná redukcia nezhodných výrobkov a reklamácií
 • objektívna, presná a nezmanipulovateľná kontrola kvality výroby

Viac o riešení