Výhody riešenia

  • jednoduché a intuitívne rozhranie
  • riešenie jednoduchých aj náročných meracích úloh
  • automatizácia procesov, navádzanie na správny postup
  • viacúrovňové prihlasovanie a práva – príprava zložitých meracích postupov s minimalizáciou času a nákladov na školenie obslužného personálu
  • riešenie vždy prispôsobené požiadavkám zákazníka
  • otvorená architektúra – možnosť spolupráce a komunikácie z rôznymi softvérmi a zariadeniami