Kľúčové parametre

 • Plne automatizované skenovacie riešenie od NMS
 • Inšpekcia 100% produkcie priamo v linke
 • Viac ako 300 analyzovaných parametrov/vlastností za 55 sekúnd
 • Vôbec prvé absolútne skenovanie priamo na výrobnej linke karosérie
  na svete
 • Presnosť lepšia ako 120μm
 • Automatické RPS polohovanie a meranie
 • Unikátna RPS konštrukcia
  • Plne napĺňa požiadavku na RPS vyrovnanie
  • Robustný samocentrovací kuželový pin s brzdením
  • Kalibrovaný opravný držiak reflektora pre automatizované
   3D meranie
  • 2 RPS čapy pre každý model auta

Výhody pre zákazníka:

 • Okamžitá kontrola až 100% produkcie
 • Detekcia náhodných a vyvolaných odchýliek
 • Optimalizovanie a plánovanie údržby zváracej linky
 • Celkové sledovanie histórie výroby

Predtým:

 • Náhodné odchýlky neboli odhalené
 • Vyvolané odchýlky boli odhalené až následne, mimo linky a preto aj neskôr opravené

Inšpekcia:

 • Povrchová inšpekcia
 • Pozícia a priemer otvorov
 • Pozícia otvorov so závitom
 • Inšpekcia okrajových hrán
 • Rôzne rozmery a GD&T
 • Výstupy:
  • Skenované dáta potrebné pre sledovanie histórie
  • Reporty v PDF
  • Tabuľky SPC
  • Export dátových súborov

Polyworks/Postup vyhodnotenia:

 • Otvorenie správnej šablóny
 • Import naskenovaných dát z každej strany auta
 • Prepojenie a spojenie oboch naskenovaných strán v 3D priestore
 • Zarovnanie nasnímaných dát nameraných RPS bodov
 • Vyhodnotenie:
  • Geometrických prvkov (diery, sloty, …)
  • Povrchových bodov
  • Funkčných rozmerov
 • Export všetkých požadovaných výsledkov v konkrétnom textovom formáte a uloženie do externého úložiska
 • Ukladanie PDF protokolu s obrázkami

Zhrnutie:

NMS dodáva riešenie na kľúč, podľa požiadaviek zákazníka:

 • Projektové riadenie
 • Dodávka, inštalácia, programovanie, integrácia
 • Plná podpora a údržba
 • Školenia, tréningy a príprava inšpekcie