Merané parametre

Zariadenie bolo vyvinuté v úzkej spolupráci s výrobcami káblov, pričom sa kládol dôraz na striktné dodržiavanie príslušných noriem pre kontrolu kvality izolácie káblov. K najdôležitejším vyhodnocovaným rozmerom v súlade s týmito normami patrí hrúbka izolácie, vonkajší a vnútorný priemer, ovalita, centricita, či plocha kontrolovanej vzorky izolácie.

Zariadenie je prispôsobené kontrole samostatných žíl, výplne a vonkajšieho plášťa všetkých typov priemyselne vyrábaných káblov (kruhový, sektorový, 3-vrstvový, plochý, závesný a iné). Systém umožňuje meranie uzatvorených aj otvorených (rozrezaných) vzoriek.

Záruka kvality

 • 10 rokov inovácií a optimalizácii v úzkej spolupráci s výrobcami izolovaných káblov
 • živý, neustále vyvíjajúci sa softvér, ktorý kopíruje aktuálne požiadavky trhu a zákazníkov
 • špičkové kamery s vysokým rozlíšením
 • bezúdržbové LED osvetlenie

Presnosť, rýchlosť, efektivita

 • vysoké rozlíšenie kamier, kvalitná optika, robustná konštrukcia a maximálna presnosť
 • extrémne vysoká rýchlosť merania: meranie jednej vzorky < 1s
 • počet kamier a veľkosti meracích rozsahov prispôsobené potrebám zákazníka
 • plne automatizované (softvérom riadené) meranie – výsledky nezávislé od operátora a okolitých podmienok

Benefity používania

 • úspora výrobných nákladov až o 30%
 • zrýchlenie nastavenia strojov pre striekanie izolácie na maximum
 • významná redukcia nezhodných výrobkov a reklamácií
 • objektívna, presná a nezmanipulovateľná kontrola kvality výroby