• 3D merania rozmerov

  • Dotykové a bezdotykové meranie s mobilnými meracími zariadeniami
  • Inšpekcia povrchov
  • Štatistické vyhodnocovanie
  3D merania rozmerov
 • Konzultácie

  • Postupy a stratégie efektívneho, presného a rýchleho merania
  • Vykonávanie komplikovaných meraní voči CAD a výkresom
  Konzultácie
 • Kalibrácie a servis

  • Kalibrácie a servis predávaných produktov
  • Náhradné systémy v prípade potreby
  Kalibrácie
 • 3D Digitalizácia

  3D Digitalizácia a reverzné inžinierstvo

  • Skenovanie od celých karosérií vozidiel po malé elektrotechnické diely
  • Skenovanie za účelom výroby identického dielu (formáty CATIA, STL)
  • Výroba a úprava trojuholníkových sietí
  • Výroba alebo aktualizácia CAD modelov
  • Virtuálna montáž
  • Štatistické vyhodnocovanie
 • Tréningy a školenia

  Špecializované školenia a tréningy

  • Odborné školenia v metrologických softvéroch
  • Odborné školenia na 3D meracie zariadenia